Sabtu, 15 Desember 2007

Lambang Perisai Diri


LAMBANG PERISAI DIRI


MANUSIA MENUNDUK DENGAN TANGAN MENYUSUN BERSIKAP BUNGA SEPASANG, DI ATAS BUNGA TERATAI YANG BERDAUN LIMA BERWARNA KUNING, DI BAWAHNYA DIDASARI DENGAN SAYAP PUTIH BERTULISKAN PERISAI DIRI, DI DALAM SUATU BANGUN SEGITIGA BERWARNA MERAH BERTEPIKAN WARNA KUNING.

MAKNA LAMBANG PERISAI DIRI


 1. MANUSIA MENUNDUK BERSIKAP BUNGA SEPASANG bermakna bahwa Kelatnas Indonesia Perisai Diri bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan azas dan tujuan Kelatnas Indonesia Perisai Diri.
 2. BUNGA TERATAI BERDAUN LIMA BERWARNA KUNING bermakna bahwa dalam melaksanakan tujuan, Kelatnas Indonesia Perisai Diri berazaskan Pancasila.
 3. SAYAP WARNA PUTIH BERTULISKAN PERISAI DIRI bermakna bahwa Kelatnas Indonesia Perisai Diri memiliki sikap hidup yang dinamis, selalu mempunyai tekad dan semangat untuk mengembangkan bela diri Indonesia pada umumnya dan Silat Perisai Diri khususnya, serta memelihara kelestariannya sebagai budaya bangsa.
 4. BANGUN SEGITIGA BERWARNA MERAH BERTEPIKAN WARNA KUNING bermakna:
  1. tujuan luhur/ roh suci
  2. hidup/ sukma
  3. kekuatan/ bayu
 5. WARNA MERAH PUTIH bermakna asal dan perantaraan ayah dan ibu

ARTI WARNA DAN LAMBANG PADA BENDERA PERISAI DIRI

* y Warna Kuning Emas : Luhur

* y Warna Hijau : Keyakinan

* y Lingkaran Rantai : Kesatupaduan

* y Warna Hitam : Sentosa

* y Bintang Lima : Hidup, Kesenian, Keteguhan, Keikhlasan, dan Kesucian

* y Warna Merah : Pantang Mundur, Bersemangat, dan Militan

Tidak ada komentar:

Antivirus Terbaru